Recruitment Solutions

PRO-intermediair kenmerkt zich door een combinatie van gespecialiseerde consultants, een geolied proces en een uitgekiende arbeidsmarktbenadering. Achterliggende gedachte hiervan is dat het werven van de juiste professionals en ontdekken en benutten van de talenten van het huidige personeelsbestand de kracht van uw gehele onderneming versterkt.

Door een nauwe samenwerking van onze consultants met professionals binnen diverse vakgebieden, zijn wij in staat om onze opdrachtgevers te helpen bij het realiseren van hun strategische doelen.

Vertaald naar onze werkwijze betekent dit, dat wij intensief contact hebben met onze opdrachtgevers over de strategische koers van de organisatie en de gewenste rol van de medewerkers daarin. Dat maakt ons dé partner voor het vinden van starters, professionals, specialisten en (senior) managers.

Borging van kwaliteit door transparant proces

Met uitgebreide rapportages houden we u op de hoogte over de voortgang van onze samenwerking. Hierdoor ontstaat een belangrijk sturingsmechanisme voor het bewaken van de kwaliteit – en heeft u altijd inzicht in de inspanningen die wij verrichten om onze samenwerking te optimaliseren.

Arbeidsmarktcommunicatie

Op basis van het oriëntatiegedrag van uw doelgroep stellen we een ideale wervingsmix samen. Uitgangspunt is daarbij een doorlopend onderzoek naar welke websites en special interest sites u het beste resultaat opleveren.

Afspraak is afspraak

Binnen een afgekaderd tijdspad worden gekwalificeerde kandidaten in kaart gebracht, sollicitatiegesprekken afgenomen, verificaties uitgevoerd en zo mogelijk een shortlist samengesteld van hoog gekwalificeerde kandidaten.

PRO-intermediair kent de volgende recruitment solutions: