Recruitment Solutions

– Oplossingen

Werving & Selectie

Werving & selectie is een uitgebreid proces dat begint met een goede voorbereiding. Door ons te verdiepen in uw organisatie, bedrijfscultuur, organisatiedoelen en mensen vormen wij ons dan ook een zo compleet mogelijk beeld van de benodigde competenties van de kandidaat. Na een persoonlijke intake stellen we een bedrijfs-, functie- en competentieprofiel op dat als basis dient voor de werving en selectie. Standaard is in onze werkwijze een competentiegericht interview opgenomen om de uiteindelijke keuze te waarborgen. Uiteraard checken we ook de benodigde referenties.

Met Executive Search kunt u gericht passieve kandidaten traceren die op geen enkele andere wijze in beeld zouden komen. Een gedetailleerde functiebeschrijving en weging van de verschillende competenties vormen het uitgangspunt voor het ideale kandidaatprofiel. Vervolgens bepalen we vanuit een haalbaarheidsanalyse of dit de meest logische keuze is – of dat een combinatie met andere wervingsinstrumenten wellicht meer voor de hand ligt.

Bij de Executive Search bent u verzekerd van volledige anonimiteit, gegarandeerde inzet van een aantal search uren en gestroomlijnde processen om de voor u best gekwalificeerdekandidaat te vinden. U ontvangt voortgangsrapportages en krijgt daarmee aanvullende marktinformatie en inzicht in de beweegredenen van kandidaten.

Benieuwd op welke manier Executive Search voor uw organisatie oplossingen kan bieden? Neem contact met ons op.

Detachering

Detacheren zien wij eigenlijk als “uitzenden met vastigheid” . Dit geldt wanneer een intermediair een werknemer ter beschikking stelt aan een opdrachtgever waarbij de duur van de detacheringsperiode en ook het aantal te werken uren per maand vooraf wordt vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf vastgesteld. Detacheren biedt een gedetacheerde en een opdrachtgever meer zekerheid dan uitzenden.

Voordelen voor de werkgever om gebruik te maken van detacheringscontracten:

 • Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid
 • Meer binding met flexibele werknemers
 • Geen administratieve lasten
 • Geen risico bij ziekte van de werknemer
 • Geen werkgeversverplichtingen

Uitzenden

Uitzenden is al jaren een bekend fenomeen in de arbeidsmarkt en omvat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever op zeer flexibele basis. Dit gebeurt tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden.

Voor het uitzenden werken wij met het fasensysteem. Waarmee de flexibileit en zekerheid die wordt geboden vorm krijgt. Fase A is het meest flexibel, fase B is een contract voor bepaalde tijd en fase C is een contract voor onbepaalde tijd.

Voordelen voor de werkgever door gebruik te maken van uitzendkrachten:

 • Optimale flexibiliteit
 • Geen administratieve lasten
 • Geen risico bij ziekte van de werknemer
 • Geen werkgeversverplichtingen
 • Begeleiding en administratie in handen van PRO-intermediair

Payrolling

In de huidige markt zijn veel ondernemingen terughoudend met het aannemen van nieuw personeel. Door het nieuw aan te nemen personeel bij PRO-intermediair op de payroll te plaatsen wordt het risico aanzienlijk verminderd.

Bij Pay-rolling selecteert en werft u als werkgever zelf de (nieuwe) medewerkers en plaatst deze vervolgens bij ons op de “pay-roll”. Het uitbetalen van salaris gebeurt dan door ons. Dit betekent voor u als werkgever weinig administratieve lasten en geen verdere kosten ten opzichte van het ziekterisico en werkgeverslasten.

Voordelen voor de werkgever om gebruik te maken van payroll-dienstverlening:

 • Zelf selecteren en werven van (nieuw) personeel
 • Makkelijk gebruik maken van flexibele dienstverlening
 • Geen administratieve lasten
 • Geen werkgeversverplichtingen

Bent u benieuwd naar één van onze bovengenoemde recruitment oplossingen? Neem dan contact met ons op en we maken vrijblijvend een voorstel op maat. We informeren u graag over uw mogelijkheden.

← Terug naar overzicht van recruitment solutions